فون چیست ؟

 

فون پوششی است که قبل از گریم و برای آماده سازی چهره به صورت زده می شود .

 

انواع فون :

 

1- Pan stick: همان فون چرب است

2- Pan cake : همان فون خشک است

3- Liquid : فون مایع با قابلیت پوشش دهی ضعیف است

انتخاب رنگ فون :

 

برای افرادی که چهره ی سفید دارند فون را یک درجه تیره تر از رنگ پوست انتخاب مب کنیم . برای افرادی که چهره ی تیره دارند ، فون همرنگ پوست و برای افرادی که صورتشان زرد است فونی که رنگ صورتی ملایمی دارد را استفاده می کنیم.

برای انتخاب سایه های روشن و تیره ، پس از این که رنگ زمینه یا فون را انتخاب کردیم ، برای انتخاب رنگ سایه ی روشن رنگ زمینه را منهای 2 می کنیم نتیجه سایه ی روشن می شود . اگر رنگ زمینه را بعلاوه ی دو کنیم ، حاصل سایه ی تیره است .

بطور کلی برای نژاد ایرانی از فون شماره ی 3 برای پوست های روشن و فون شماره ی 4 برای پوست های تیره انتخاب می شود.

سایه های پالت مخصوص گریم در دوازده رنگ موجود هستند . اگر فون زمینه را شماره ی چهار انتخاب کردید. شماره ی چهار را در جعبه پالت های گریم نشان می کنیم. 4 منهای دو سایه ی روشن است یعنی از شماره ی چهار دوتا عقب تر می رویم . سایه ی روشن به دست می آید. و 4 بعلاوه ی دو یعنی شماره ی 6 سایه ی تیره است یعنی از شماره ی چهار دو شماره جلوتر می رویم. این سایه ، سایه ی تیره را تشکیل می دهد.   

 

از نظر زیباشناسی چهره ای مناسب است که

 

1- چهره به سه قسمت مساوی تقسیم شود

 

الف ) از محل رویش مو تا زیر تاج ابرو
ب ) از محل تاج ابرو تا زیر بینی
ج ) از زیر بینی تا زیر چانه

 

2- چشم 5 بار در عرض صورت تکرار شود .

3-  بین چشم باز و ابرو یک مردمک چشم فاصله باشد .

4- گوشه ی لبها با مردمک چشم در یک خط باشد.

5- پره ی بینی با قسمت خارجی چشم و ابرو در یک امتداد باشد.

6-  پره ی بینی با تاج ابرو در یک امتداد باشد.

7- طول گوش با بینی برابر باشد.

 

توجه :

 

برای رفع زردی پوست از تن صورتی استفاده می کنیم.

 


برچسب ها :